7 yönüyle harika, 40 yönüyle mu’cize

Risale-i Nur’un, Mesnevî-i Nuriye, Emirdağ Lahikası-II, Şualar, Mektubat, Sözler, Lem’alar, Muhâkemât gibi eserlerinde yer alan Kur’ân’ın mucize ve harika yönlerinin veciz ifadelerini nazarlara sunuyoruz.

Kur’ân’ın 40 mu’cize yönü

 1. Mânâsındaki belâgatı
 2. Nazmın cezaleti
 3. Hüsn-ü metaneti
 4. Üslûplarının bedâati
 5. Garîbliği
 6. Müstahsenliği
 7. Beyanının beraati
 8. Fâik ve üstünlüğü
 9. Safveti
 10. Maânîsinin kuvveti
 11. Lâfzının fesahati
 12. Selâseti
 13. Lâfzındaki câmiiyeti
 14. Mânâsındaki câmiiyeti
 15. İlmindeki câmiiyeti
 16. Mebâhisindeki câmiiyeti
 17. Üslûp ve îcâzındaki câmiiyeti
 18. Üslûb-u Kur’ân’ın cem’iyeti
 19. Âyât-ı Kur’âniye’nin câmiiyeti
 20. İ’câzkârâne îcâzı.
 21. Câmi’ ve hârık oluşu
 22. Makâsıd-ı câmiiyeti
 23. Maânî-i câmiiyeti
 24. Esâlib-i câmiiyeti
 25. Letâif-i câmiiyeti
 26. Mehâsin-i câmiiyeti
 27. Mesâil-i câmiiyeti
 28. Maziye ait ihbârât-ı gaybiyesi
 29. İstikbale ait ihbârât-ı gaybiyesi
 30. Hakaik-ı İlâhiye’ye dair ihbârât-ı gaybiyesi
 31. Hakaik-ı kevniye’ye dair ihbârât-ı gaybiyesi
 32. Umur-u uhreviye’ye dair ihbârât-ı gaybiyesi
 33. Şebâbeti
 34. Tabakat-ı beşerin hususî hisse-i fehmi
 35. Heyet-i mecmuasında râik bir selâset
 36. Fâik bir selâmet
 37. Metin bir tesanüd
 38. Muhkem bir tenasüp
 39. Meziyet-i i’câziye
 40. Temsilat-ı Kur’âniye

54

Kur’ân’ın 7 harika yönü:

 1. Lâfzındaki fesahat-i harikası
 2. Nazmındaki cezalet-i harikası
 3. Câmiiyet-i harikulâdesi
 4. Derece-i i’cazda belâgat-i Kur’âniye
 5. Üslûp ve îcâzındaki câmiiyeti
 6. İhbârât-ı gaybiyesi
 7. Fezlekesi ve meseleleri özetlemesi

 

Detaylı bilgi ve açıklamalar için www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/arama adresinden Risale-i Nur Külliyatı’nı tarayabilir ve araştırmaya yardımcı olması için sorularlarisale.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*