İslâm ülkeleri ve İslâmlılık İndeksi

The Islamicity Foundation tarafından son yıllarda “İslâmlılık İndeksi” hazırlanıyor. İslâmî olan ve olmayan ülkelerle ilgili çarpıcı sonuçların yer aldığı indeksi sizler için özet olarak çevirdik.

İslâmlılık İndeksi, Ekonomik, Yasal ve İdari, İnsani ve Politik Haklar, Uluslararası İlişkiler ve Kümülatif Toplam olmak üzere beş indeksten oluşuyor.

“İslâmî ülkeler ne kadar İslâmî veya ‘İslâmlılık’ dereceleri ne?” sorusuna cevap ararken hazırlanmış olan bu indeks için önce bir ayrım yapılması gerekiyor:

İslâmî prensipler;
a) Serbest piyasaya ve güçlü ekonomik performansa,
b) İyi hükümet idaresine ve yasa yönetimine,
c) İyi şekillendirilmiş insan ve sivil hakları ve eşitlikleri olan toplumlara,
d) Küresel toplumla samimi ilişkilere ve dünyaya anlamlı katkılara
olanak mı sağlar, yoksa tam aksine bunları önleyici şeyler midir?

İndeksin, en geniş tanımıyla “İslâmî ülkeler” olarak belirledikleri, kendini politik açıdan Müslüman ülke olarak tanımlayanların yanında İslâmî öğretileri hükümet yönetiminin önemli bir parçası hâline getirmiş olan ülkeler de yer alıyor. Bu ülkelerin belirlenmesinde Organization of Islamic Cooperation (OIC) baz alınmış. OIC, 57 üyesiyle Birleşmiş Milletler’den sonra dünyadaki ikinci büyük hükümetler arası organizasyon. Bu 57 ülkenin 39 tanesini;

İslâm’ı resmî din olarak kabul etmiş,

veya İslâm’ı birincil dini olarak kabul etmiş,

veya kayda değer çoğunlukta bir Müslüman nüfusu olan,

veya sadece kendini bir İslâmî ülke olarak ilan etmiş ülkeler oluşturuyor.

Toplam 152 ülke bu standartlarda incelenip OIC ülkeleriyle kıyaslanıyor. İslâmî ülkelerin ekonomik, sosyal, yasal ve politik gelişmeleri, yalnızca Batılı standartlara göre değil, Islamicity Vakfı’nın “İslâmî standartlar” olarak aldığı şeylere göre ölçülüyor.

Kendini Müslüman ülke olarak tanımlayan ülkeler 2017 yılında 2016’ya göre dünya ortalamasından daha düşük bir performans sergilemiş. Özellikle Ekonomi, Uluslararası İlişkiler ve İnsan Hakları alanında önemli ölçüde düşüş göstermişler. Dünya ortalaması iyileşirken Müslüman ülkelerin ortalaması kötüye gitmiş.

Sonuçlara göre, Müslüman ülkelerin çoğu, indeksin alt yarısının altında bulunuyor.

Islamicity Vakfı’nın 2018 yılı raporunun tamamı için: http://islamicity-index.org/wp/annual-report-2018/annual-report-2018-full/

Çeviren: Edibenur Üner

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*