SEANS ARASI

Hedonizm ve Oruç

Çağımızın getirilerinden birisidir hazcılık. Tüm reklam içeriklerinde haz odaklı, lezzet odaklı içerikler görürüz. Türkçede hazcılık olarak bilinen kavram felsefede “hedonizm” olarak geçer ve eski Yunan düşünürlerinden Aristippos ve Epikür tarafından geliştirilmiş olan bir felsefî akımdır. […]

KAPAK YAZILARI

Kur’ân ve Ramazan 

Dr. Jhonson “Kur’ân şiir midir?” diye sual eder. Âhirinde yine kendisi cevap eder: “Değildir.” “Kur’an şiirden daha yüksek bir şeydir” diye de devam eder sözlerine.1 Kuvvetle muhtemel Yasin Suresi’nin 69. ayetine istinaden böyle bir izahta […]

KAPAK YAZILARI

Nefsi musahhar memur eden ibadet: Oruç

Oruç ibadeti kişiye manevî feyizlerin kapısını açar. Açlık gibi görünen bu manevî ziyafet nefsimizi âdeta musahhar bir memur hükmüne getirir. Ramazan Risalesi’nin dokuz nüktesinden üçünün doğrudan nefse bakması cây-ı dikkattir. Mevzuun ehemmiyetini ve kıymetini izhar […]

KAPAK YAZILARI

Uyaranlar!

Eğitim fakültesinde okuduğumuz üniversite yıllarımız eğitim psikolojisine dair türlü yaklaşımları etüt etmekle geçmişti. Hocalarımız özellikle “davranışçı yaklaşım” üzerinde daha çok duruyordu. Kim bilir belki de daha gözlenebilir olması veya daha açıklayıcı bulunmasındandı. Benim o yıllarda […]

ŞİİR

Ey şehr-i Ramazan

Gelişin mahyalarda duyurulur, Sende misk ü amber koku saçılır, Değeri Rabbim katında verilir, Oruç ayısın Ey Şehr-i Ramazan.   Oruçla anlar tok açın halinden, Nimet ulaşır, vasıta elinden, Bütün ikram rahmet hazinesinden, Bereketsin sen Ey […]

KAPAK YAZILARI

En büyük cihad

Ramazan ayı pek çok şey olduğu gibi günahlardan arınmak için de bir vesiledir. Bu bağlamda nefsi terbiye etmek ve dar dairedeki büyük cihad manalarında olan “tezkiye” kavramının üzerinde muhakkak durmak gerekir. “Nitekim bu tâbiri Peygamber […]