ZİHNİN ÇARKLARI

Bilim (1)

İki şey vardır ki sonu bulunmaz; ilim ve akıl… Hz. Ali (ra) Bilimin, bilginin, tecrübenin ve öğrenmenin insan çabasına bağımlı olması ile kendini bir sınırlı ve belirsiz evreninde tanımlaması ile gerçekleşebileceği ön görülmektedir. Bunu ifade […]

ANLAMLI YORUM

Akıl kalbe pusula olmalı

Kalp Muhabbet İle Mükelleftir Kalbimizin en değerli amellerinden birisi muhabbettir. Kalbimiz muhabbet ile mükelleftir ve muhabbet ile imtihandadır. Muhabbetin zıddı husumettir ve Müslüman’a husumet, yani düşmanlık haramdır. Kâinatın Sahibi Yüce Allah, “Habîbim” dediği kâinatın Sevgilisinin […]

KAPAK YAZILARI

Bir manifesto olarak Vedâ Hutbesi

Vedâ Hutbesi’nde, Vedâ Haccı’nın mu’cizeliği bir yana -zira Efendimiz (asm) artık ömrünün sonuna yaklaştığını bildirmiştir ve bildirdiği şekilde olmuştur- Hac esnasında çeşitli vesilelerle, çeşitli mekânlarda çeşitli topluluklara insanın insana ve Müslüman toplumun birbirine olan yükümlülüklerine […]

KAPAK YAZILARI

Medya; nur mu topuz mu?

Medya ne işe yaramalı? 1. İnsanın adalet ve istikametle yaşayabilmesi için ruhun sahip olduğu üç kuvveti vardır: Cazibe kuvvesi, yani pozitif duygular. Dafia kuvvesi, yani negatif duygular. Ve muhakeme ve akıl kuvveleri. “İhdinessıratal müstakim”e “amin” […]